قوانین

الف:تعهدات آموزشگاه: 1-شروع کلاسهای تابستانی از نیمه دوم تیر ماه لغایت اردیبهشت ماه سال آتی . 2-شروع کلاسهای پاییزه از اول مهرماه لغایت خرداد ماه سال آتی. 3-تشکیل کلاسهای درس در هفته یک یا دو جلسه ( هر جلسه برابر با 90 دقیقه ) 4-برگزاری آزمون از سرفصل های تدریس شده در طول سال و تصحیح اوراق امتحانی و نصب ریز نمرات دانش آموزان در تابلو اعلانات آموزشگاه . 5- حضور و غیاب دانش آموزان و ثبت آن در دفاتر یا فرمهای مربوطه. ب) تعهدات دانش آموزان و اولیاء : 1- رعایت ضوابط ، مقررات و قوانین آموزشگاه و رعایت پوشش مناسب ، اسلامی و ظاهری آراسته و حسن رفتار با اساتید و مسئولین آموزشگاه و دیگر دانش آموزان 2- حضور بموقع در کلاس و پرهیز از هرگونه غیبت و تاخیر در طول سال و نداشتن غیبت غیر موجه بیش از 3 جلسه . 3- پس از شروع جلسه دوم کلاس ثبت نامی (حضور یا عدم حضور) در جلسه دوم کلاس ، انصراف به هیچ عنوان مورد قبول نمی باشد و هیچگونه هزینه ای مسترد نمی گردد . 4- پرداخت بموقع شهریه و تحویل مدارک خواسته شده به دفتر آموزشگاه . 5- بابت باقیمانده شهریه تحویل چک از شروع جلسه دوم کلاس الزامی می باشد. 6- عدم خروج دانش آموز از محیط آموزشگاه تحت هیچ شرایط تا پایان کلاس درس . 7-حفظ و نگهداری و مراقبت از اموال شخصی ( آموزشگاه هیچ تعهدی نسبت به وسایل شخصی دانش آموزان ندارد ) . 8-حفظ و نگهداری و مراقبت از اموال آموزشگاه و رعایت بهداشت عمومی . 9-عدم جابجایی کلاس و سکشن تعیین شده تا پایان سال (در موراد اضطراری با هماهنگی مسئولین آموزشگاه) 10- خاموش کردن تلفن همراه از بدو ورود تا پایان کلاس درس. 11- خودداری از بهمراه داشتن و آوردن وسایل غیر مجاز در محیط آموزشگاه. 12-با آگاهی از اینکه آموزشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به فرزندم در خارج از آموزشگاه را ندارد خود را ( ولی دانش آموز ) مسئول هر گونه اتفاق خارج از آموزشگاه میدانم. 13-در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات آموزشگاه و قصور در انجام وظایف محوله ، تذکرات لازم با هماهنگی اولیاء محترم به دانش آموز داده میشود و تکرار مجدد ، دانش آموز خاطی بدون استرداد شهریه از آموزشگاه اخراج میگردد . 14- در خصوص کلاس های جمع بندی و یا همایش ها انصراف فقط تا قبل از شروع همایش مقدور می باشد در غیر این صورت بعد از برگزاری همایش انصراف و بازگشت شهریه قابل مسترد نخواهد بود

حالت تیره