یوسف پریشن

یوسف پریشن

19 سال سابقه مشاوره موفق
مولف بيش از 20 مقاله آموزشى، برنامه ريزى و مشاور تحصيلى
عضو موسسين آكادمى آينده برتر تهران
سابقه كار در مدارس فرزانگان ، بهار علم آموزان ، پروهش ، رازى و … تهران
مشاور آموزشگاه هاى انديشه سازان، فرهنگ، مبتكران و … تهران
نسترن نكونام رتبه ٢ – محمد اسلامى رتبه ٣٨ -عاطفه ابراهيمى رتبه ٨٢-سميرا طبيبى رتبه ٩٣