09169122565

آموزشگاه تقویتی و کنکوری

اندیشه

موسسین اندیشه

دکتر سید محمود کاشفی پور موسس پسرانه و استاد تمام دانشگاه شهید چمران اهواز با سابقه علمی حدود 27 سال ، دارای 3 کتاب و بیش از 300 مقاله در مجلات علمی ، خارجی و داخلی و کنفرانس های بین المللی و ملی می باشد​​​​​​​